Hoppa till huvudinnehåll

Gynekologiska ingrepp

Nyckelord:

Gynekologiska ingrepp utförs på polikliniken och i operationssalen. De flesta ingrepp som utförs i operationssalen är dagkirurgiska.

Lääkäri ja kaksi hoitajaa leikkaussalissa.

Polikliniska gynekologiska operationer

Poliklinisk kirurgi, eller POKI, utförs på vår enhet främst med lokalbedövning. Med lokalbedövning undviker man risker som är förknippade med narkos samt påskyndar återhämtningen. En läkare bedömer om ett polikliniskt ingrepp är ett lämpligt alternativ för dig.

I regel finns det en läkare och två sjukskötare i operationssalen under ingreppet. En av sjukskötarna assisterar läkaren under ingreppet. Den andra sjukskötaren övervakar ditt tillstånd och berättar för dig hur ingreppet fortskrider samt stöder dig under hela ingreppet. 

Beroende på orsaken till ditt besök kan du återgå till din normala dagliga rutin omedelbart efter ingreppet eller så skrivs du ut efter en överenskommen uppföljningstid.

Vi kan utföra många olika ingrepp polikliniskt, såsom

  • endoskopi av livmodern, dvs. hysteroskopi, och avlägsnande av polyp eller litet myom i samband med det
  • hysteroskopi för att avlägsna en spiral som fastnat
  • operation av förändringar i de yttre könsorganen
  • värmebehandling av livmoderhålan
  • poliklinisk framfallsoperation
  • poliklinisk stödbandsoperation vid urininkontinens
  • injektionsbehandling av urininkontinens.

Gynekologisk operation

I samband med din kallelse till operation får du skriftliga anvisningar om hur du ska förbereda dig för operationen samt ett faktablad om operationen. I kallelsebrevet anges en ungefärlig ankomsttid till sjukhuset. Före operationen ringer en avdelningsskötare för att fråga om ditt hälsotillstånd, dina bakgrundsuppgifter och eventuell medicinering. Utöver det går ni igenom förberedelserna inför operationen, operationens förlopp, uppföljning och beräknad tidpunkt för utskrivningen. Du får också veta den exakta tidpunkten för när du ska komma till sjukhuset. Under samtalet kan du ställa frågor och ge önskemål om sådant som är viktigt för dig. Du får individuella  anvisningar om hemvård från avdelningen när du skrivs ut.

Att beakta före operationen:

  • Snuva, hosta, feber och annat insjuknande under de två veckor som föregår operationen kan utgöra ett hinder för operation.
  • Vi rekommenderar ett rökuppehåll i god tid före operationen för att uppnå bästa möjliga operationsresultat och för att främja återhämtningen. Rökning påverkar hela kroppen via blodcirkulationen, försämrar sårläkningen och ökar märkbart risken för komplikationer vid kirurgiska ingrepp. Rökning ökar också risken för ventrombos, dvs. blodpropp, efter operationen. Dessutom kan rökning öka risken för smärta, minska effekten av vissa smärtstillande medel samt ökar beroendet av starka värkmediciner. För att få hjälp med att sluta röka kan du kontakta en skötare som specialiserat sig på rökavvänjning.
  • Övervikt ökar risken för problem med andning eller luftvägar och kan försvåra operationen tekniskt. Övervikt ökar också risken för associerade sjukdomar (bl.a. förhöjt blodtryck och förhöjda blodsockernivåer). Vi rekommenderar aktiv viktminskning före operationen om ditt kroppsmasseindex (BMI) är över 30. Läs mer om vikthantering på Hälsoviktshuset.

Enheter

Mottagningarna för kvinnosjukdomar

På mottagningarna för kvinnosjukdomar sköter vi olika kvinnosjukdomar.

Avdelningen för kvinnosjukdomar

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Leikkausosasto ja päiväkirurgia, Majakkasairaala

Olemme Turun yliopistollisen keskussairaalan suurin ja modernein leikkausyksikkö. Teemme erityisosaamista vaativaa kirurgiaa usealta erikoisalalta…