Hoppa till huvudinnehåll

Testikelcancer

Nyckelord:

Det vanligaste symtomet på testikelcancer är en knöl i ena testikeln. Testikelcancer indelas i två former: seminom och icke-seminom.

Sjukdomen behandlas genom att operera bort testikeln (orkiektomi). Behandlingen kan kompletteras med cytostatika- och ibland med strålbehandling. Cytostatika används då det är frågan om spridd testikelcancer.

I allmänhet har testikelcancer en god prognos. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Urologiska avdelningen

Vi behandlar sjukdomar i urinorganen. Urologiska cancersjukdomar är den största sjukdomsgruppen.