Hoppa till huvudinnehåll

För tidigt födda barn (prematurer)

Nyckelord:

Man strävar efter att förlossningarna av små prematurer som föds innan vecka 32 sköts på universitetssjukhus. ÅUCS är ett av vårt lands fem universitetssjukhus, som behandlar små prematurer.

Efter initialskedets intensivvård ges fortsatt vård tills utskrivningen på närmsta centralsjukhus (Björneborg, Vasa, Åland). Inom Egentliga Finland vårdas prematurer på ÅUCS prematurenhet tills utskrivningen. Genomsnittlig vårdtid för småprematurer är två månader.

Enheter

Uppföljningsavdelningen för gravida

Vi tar hand om kvinnor vars graviditet innebär särskilda risker och vars tillstånd förutsätter tät uppföljning.

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda

Barnets rätt till föräldrarnas närvaro och omvårdnad är vår grundprincip. Vi är en föregångare när det gäller familjeorienterad vård och vi uppmuntrar…

Polikliniken för utvecklingsuppföljning

På polikliniken för utvecklingsuppföljning uppföljs barn som efter hemförlovningen behöver stöd beträffande tillväxt och/eller utveckling.