Hoppa till huvudinnehåll

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 3, J-vingen, (A-hissar).

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Barnets rätt till föräldrarnas närvaro och omvårdnad är vår grundprincip. Vi är en föregångare när det gäller familjeorienterad vård och vi uppmuntrar föräldrarna att från början delta så mycket som möjligt i omsorgen och vården av spädbarnet.

Våra servicelöften:

  • Vi ansvarar inom vårt universitetssjukhus ansvarsområde för krävande vård (över 500/år) av nyfödda (över 7000/år).
  • Vi vårdar våra patienter med utmärkt yrkesskicklighet enligt senaste vetenskapliga forskningsdata och vi upprätthåller fortlöpande vår kompetens
  • Vi följer kvaliteten på vår intensivvård i nationell och internationell jämförelse. Våra vårdresultat är internationellt på hög nivå.
  • Vi utvecklar kvaliteten på vår vård på ett mångsidigt sätt.
  • Vår vård är ömsint och babyvänlig även när intensivvård behövs.
  • Baserat på utbildningen Nära samarbete med föräldrarna vårdar vi spädbarn genom att lyssna på föräldrarnas önskemål och stödja föräldraskapet.
  • Vår vård genomförs i ett rum för en familj där båda föräldrarna har möjlighet att övernatta.
  • Vi utbildar andra sjukhus i Finland och internationellt i synnerhet inom babyvänlig respiratorbehandling och familjeorienterad intensivvård.

Modersmjölkcentralen tar emot och hanterar donerad bröstmjölk och donerar den till nyfödda på sjukhuset.

På polikliniken för utvecklingsuppföljning följs i regel för tidigt födda spädbarn vid behov upp till två års ålder.

Vi tillhör ÅUCS Barn- och ungdomskliniken. Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken.

Ge respons på vården

Hoppa över videon

Embedded content cannot be displayed because cookies were declined.

Sjukhus