Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos

Nyckelord:

I Finland konstateras årligen cirka 300 nya tuberkulosfall. Av dem är cirka 200 lungtuberkulos och under hälften av dem är smittofarliga. Årligen förekommer i Finland 5-10 stammar som är resistenta mot sedvanliga mediciner.

Vården av tuberkulos genomförs i Egentliga Finland på lungmedicinska kliniken vid ÅUCS. För alla patienter påbörjas behandlingen på vårdavdelning, och vid smittofarlig sjukdom vårdas patienten i ett luftisolerat rum. Läkemedelsbehandling påbörjas oftast med en kombination av flera mediciner. Behandlingen fortsätter vanligen i sex månaders tid. Med behandling under övervakning säkerställs att medicinerna tas regelbundet och på så sätt förhindras uppkomst av läkemedelsresistenta bakterier.

Förebyggande av tuberkulos

Ifall ett barn eller en tonåring exponerats för tuberkulos styrs denna till undersökningar. På kliniken för barn och unga utförs normal intervju, läkarundersökning och därtill tas blodprov och lungbild. På basis av dessa undersökningar kan man konstatera ifall barnet/tonåringen smittats med tuberkulos.

Nästan alltid är smittan latent, vilket betyder att det inte förekommer några symtom. I sådana fall kan barnet/tonåringen inte smitta andra. Sjukdomen kan enkelt behandlas med en tuberkulosmedicin. Medicinering påbörjas alltid för alla småbarn som inte fått BCG-vaccinering. BCG-vaccinering förhindrar inte tuberkulossmitta, men förebygger framskridningen av tuberkulos till allvarliga sjukdomar.

Förebyggande av tuberkulos grundas på nationell rekommendation samt på lagen om smittsamma sjukdomar och på basis av detta är alla undersökningar och all vård fullständigt avgiftsfri.

Enheter

Lungavdelning 1

Vi undersöker och behandlar olika lungsjukdomar, såsom andningsinsufficiens, tuberkulos och sömnapné.

Lungmedicinska polikliniken, T-sjukhuset

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom astma, sömnapné och lungcancer.