Hoppa till huvudinnehåll

Yrsel

Nyckelord:

Yrsel är ett allmänt besvär, som kan bero på många olika saker. En störning i blodcirkulationen, i syn- eller hörselsinnet, i muskelfunktionen, i reaktionsförmågan, i skelett- eller ledfunktionen eller i balanssinnet kan ligga bakom yrseln. 

Yrseln ökar med åldern. Man hittar inte alltid orsaken till yrseln ens efter grundliga specialundersökningar.

I allmänhet kräver yrsel inte omedelbar sjukhusvård, utan man kan följa läget hemma. Omedelbar sjukhusvård krävs då yrseln uppstår i samband med huvudskada (t.ex. efter trafikolycka, fall eller kraftig stöt mot huvudet) eller om det förekommer stark huvudvärk samtidigt med talsvårigheter samt med svaghet i extremiteterna eller mungiporna.

Om symtomen fortsätter länge eller är störande, rekommenderar vi att du söker läkarvård.

Enheter

Öron-, näs- och halssjukdomar mottagningar, Fyrsjukhuset

Vi vårdar patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. Vi gör operationsbedömningar, planerar cancerbehandling och utför dagkirurgiska åtgärder.

Hörcentralen

Vi undersöker och vårdar patienter med hörselskador. Vi fastställer, justerar och reparerar hörapparater och kokleaimplantat.