Hoppa till huvudinnehåll

Patientombud

Patientombud främjar patientens rättigheter.

Patientombuds uppgifter är:

  • ge råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter
  • bistå patienten som är missnöjd med sin hälso- eller sjukvård eller bemötandet där i att framställa en anmärkning, en patientskadeanmäla eller ett klagomål
  • informera om patientens rättigheter samt
  • arbeta i övrigt för atta främja patientens rättigheter och se till att de tillgodoses.

Patientombud tar inte ställning till medicinska beslut.

Ta kontakt med patientombud