Hoppa till huvudinnehåll

Patientuppgifter och patientjournaler

Dina person- och vårduppgifter sparas i vårt patientregister. Dina patientuppgifter är sekretessbelagda.

Uppgifterna får endast skaffas av, ses av eller överlåtas till de personer som deltar i din vård eller i uppgifter i anknytning till din vård. Uppgifter kan överlåtas till en utomstående endast med patientens samtycke eller på basis av lagenlig skyldighet.