Hoppa till huvudinnehåll

Gynekologiska avdelningen

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
A-hissarna, våning 6, till höger

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

Öppet dygnet runt

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Vi sköter patienter med allmängynekologiska besvär och sjukdomar och patienter med gynekologisk cancer. De flesta av våra patienter inkommer antingen för en på förhand planerad och överenskommer operation eller för annan undersökning/behandling. Trots detta kännetecknas avdelningen av jourarbete likväl. Merparten av de gynekologisk operationerna sker dagkirurgiskt. De dagkirurgiska patienterna och patienterna som kommer hemifrån för sin operation ska gå direkt  till  Opetrations- och dagkirurgiska enheten som finns i anslutning till operationsavdelningen  i Fyrsjukhusets fjärde våning.

På vår avdelning fungerar också den gynekologiska jourmottagningen dygnet runt. Till jourmottagningen kommer man i regel på läkarremiss, såvida man inte kommit överens om något annat för de patienter vars vård ännu inte avslutats. På jourmottagningen sköter vi jourmässiga problem gällande tidig graviditet t.o.m. den 20:e graviditetsveckan. Jorumässiga graviditetsproblem efter den 20:e graviditetsveckan handläggs av graviditetsjouren.

Sjukhus