Hoppa till huvudinnehåll

Abort kan vara ett alternativ om du blir gravid oplanerat, din livssituation förändras medan du är gravid eller om fostret har skador.

hoitaja hakee potilaan odotusaulasta.

Den nya abortlagen trädde i kraft den 1.9.2023

I regel utförs aborter som tidigare, men kunden behöver inte längre remitteras till en gynekologisk klinik, utan ska kontakta ÅUCS gynekologiska poliklinik direkt per telefon på 02 313 1322 under kontorstid (kl. 8–15). Ditt samtal registreras i återuppringningssystemet och vi ringer upp dig så snart som möjligt, dock senast nästa arbetsdag. För att kunna boka en tid måste du ha ett positivt graviditetstest. Var beredd att svara på frågor i förväg för att bedöma din menstruationscykel och graviditetens längd.

Avbrytande av graviditet går bäst när det görs tidigt. Efter 10 graviditetsveckor kräver en abort övervakning på avdelningen. Efter 12 graviditetsveckor är det också möjligt att avbryta graviditeten på den gravida kvinnans begäran. Detta kräver ett positivt beslut av två läkare i så kallade hälsorelaterade fall, men ett beslut av Valvira krävs för aborter av sociala skäl.

Hur utförs avbrytande av graviditet?

Avbrytande av graviditet sker oftast med medicinska och ibland kirurgiska metoder. Medicinsk avbrytande av graviditet utförs i två steg. Det första ges till dig vid tidpunkten för ditt besök. Det andra läkemedlet ges hemma två dagar efter det första läkemedlet. Den dagen måste du ha en vuxen stödperson hemma. Vid besöket får du instruktioner om hur aborten ska utföras och eventuella smärtstillande medel och, vid behov, sjukskrivning (från och med två dygn efter den andra medicinens doseringsdag).

Läs mer

Preventivmedel efter abort

Efter en abort är det viktigt att preventivmedlet är så tillförlitligt som möjligt. Det finns många preventivmedel och vanligtvis kan man hitta en tillförlitlig och lämplig metod för alla. De vanligaste preventivmedlen är p-piller, p-kapsel och spiral (oftast hormonspiral, men ofta även kopparspiral). Överväg dina preventivmedelsalternativ i förväg så att du inte skjuter upp ditt skydd från att bli gravid (Preventivmedel | Kvinnohuset | Hälsobyn.fi (terveyskyla.fi)).

Om du behöver stöd innan du fattar ett beslut eller efter en abort kan du få det på en vårdcentral nära dig, på din egen preventivmedelsmottagning eller på vår klinik.

Enheter

Mottagningarna för kvinnosjukdomar

På mottagningarna för kvinnosjukdomar sköter vi olika kvinnosjukdomar.

Avdelningen för kvinnosjukdomar

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Gynekologiska polikliniken, Loimaa

Vi sköter gynekologiska sjukdomar och symtom som kvinnan har under olika skeden av sitt liv.

Gynekologiska polikliniken, Salo

Vi sköter olika gynekologiska sjukdomar, missfall och aborter.