Hoppa till huvudinnehåll

Vård vid missfall

Nyckelord:

Cirka 10–15 % av alla graviditeter slutar med missfall. Missfall innebär att en graviditet avbryts av sig själv före graviditetsvecka 22+0. Hos oss får du hjälp vid missfall när som helst på dygnet.

lääkäri näyttää potilaalle paperista ohjetta.

Symtom på missfall

Missfall börjar vanligtvis med en liten blödning som blir kraftigare. Det är vanligt med menstruationsliknande smärtor i nedre delen av magen och ryggen. Ibland kan fostret också dö i livmodern utan att det utlöser ett missfall. Ett begynnande eller pågående missfall kan inte förhindras medicinskt. Om du har ett gott allmäntillstånd vårdas du under tjänstetid.

Vård vid missfall

Missfall bekräftas med ultraljud. Som behandling används ett läkemedel som ger sammandragningar, vilket resulterar i att livmodern töms. Vid behov töms livmoderhålan genom skrapning under lokalbedövning eller narkos i en operationssal. Om livmodern redan håller på att tömmas av sig själv och blödningen inte är kraftig kan det ändå räcka med uppföljning utan övrig behandling.

Efterblödningen pågår i allt från några dagar upp till några veckor. Det finns risk för infektion och därför bör du undvika att simma och bada samt att använda tamponger och menskoppar och att ha samlag så länge du blöder. Nästa menstruation kommer vanligtvis 4–7 veckor efter missfallet, men också det är individuellt. Menstruationen efter ett missfall kan vara kraftigare och mer smärtsam än normalt. Om det är fråga om missfall i början av graviditeten är det är inte nödvändigt att göra en rutinmässig eftergranskning.

Kontakta din egen mödrarådgivningsbyrå eller Kvinnoklinikens journummer om du misstänker missfall:

Före graviditetsvecka 20+0: jouren för kvinnosjukdomar, tfn  02 313 1322
Efter graviditetsvecka 20+0: jouren för gravida och föderskor, tfn 02 313 1000

Enheter

Mottagningarna för kvinnosjukdomar

På mottagningarna för kvinnosjukdomar sköter vi olika kvinnosjukdomar.

Avdelningen för kvinnosjukdomar

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Graviditetsjouren och förlossningar

Vid graviditetsjouren tar vi emot från graviditetsvecka 20 framåt vid akuta problem, vid förlossning eller efter förlossningen tills eftergranskningen…

Gynekologiska polikliniken, Nystad

Vi sköter olika gynekologiska sjukdomar, missfall och aborter.