Hoppa till huvudinnehåll

Gynekologisk cancer

Nyckelord:

Gynekologisk cancer omfattar cancer i livmoderhalsen, äggstockarna eller äggledarna, livmoderkroppen, slidan och vulvan.

Hoitaja antaa potilaalle ohjeita pöydän vieressä.

Varje cancerform har olika symptom och riskfaktorer, och behandlas på olika sätt. För alla gynekologiska cancerformer, så som för cancer i allmänhet, fungerar behandlingen bättre ju tidigare cancern har upptäckts.

Diagnostiken av gynekologisk cancer baserar sig på krävande multidisciplinära undersökningar under ledning av en specialistläkare som är insatt i behandling av gynekologisk cancer. Gynekologisk cancer behandlas med en eller flera metoder: operation, cytostatika och strålbehandling. Det som avgör behandlingsformen är vilken typ av cancer det är fråga om samt hur utbredd den är.

I Egentliga Finland opereras patienter med gynekologisk cancer vanligen på ÅUCS. Vissa operationer är robotassisterade, vilket ökar precisionen och påskyndar patientens återhämtning. En stor del av cytostatikabehandlingarna kan utföras på ett central- eller närsjukhus, men de mest krävande utförs på ÅUCS. Strålbehandling utförs i regel på ÅUCS strålbehandlingspoliklinik. Uppföljningen efter behandlingarna sker först inom den specialiserade sjukvården på central- eller närsjukhuset och därefter inom primärvården.

Vårdvägen för en patient med gynekologisk cancer

Vårdvägen för en patient med gynekologisk cancer beskriver hur sjukdomen behandlas och hur du som patient rehabiliteras. Informationen nedan ersätter inte personlig vård eller handledning som ges av personalen inom hälso- och sjukvården, utan är avsedd som stöd för beslut som gäller din vård och som stöd för din egenvård.

De senaste behandlingsmetoderna för forskningspatienter

Enheter

Mottagningarna för kvinnosjukdomar

På mottagningarna för kvinnosjukdomar sköter vi olika kvinnosjukdomar.

Leikkausosasto ja päiväkirurgia, Majakkasairaala

Olemme Turun yliopistollisen keskussairaalan suurin ja modernein leikkausyksikkö. Teemme erityisosaamista vaativaa kirurgiaa usealta erikoisalalta…

Avdelningen för kvinnosjukdomar

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.