Hoppa till huvudinnehåll

Avdelningen för kvinnosjukdomar

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
A-hissarna, våning 6, till höger

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

Öppet dygnet runt

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Vi sköter patienter med allmängynekologiska besvär och sjukdomar och patienter med gynekologisk cancer. De flesta av våra patienter inkommer antingen för en på förhand planerad och överenskommer operation eller för annan undersökning/behandling. Trots detta kännetecknas avdelningen av jourarbete likväl. Merparten av de gynekologiska operationerna sker dagkirurgiskt. De dagkirurgiska patienterna och patienterna som kommer hemifrån för sin operation ska gå direkt till  Opetrations- och dagkirurgiska enheten som finns i anslutning till operationsavdelningen  i Fyrsjukhusets fjärde våning.

På vår avdelning finns också jouren för kvinnosjukdomar, som är öppen dygnet runt. Till jourmottagningen kommer man i regel med läkarremiss, om man inte kommit överens om något annat för patienter vars vård ännu inte avslutats. På jourmottagningen sköter vi jourmässiga problem vid tidig graviditet, t.o.m. den 20:e graviditetsveckan. Graviditetskomplikationer efter den 20:e graviditetsveckan som kräver jourvård sköts på jouren för gravida och föderskor.

Sjukhus