Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Kaskenlinna sjukhus
Lillheikkilävägen 3
Åbo
Våning 4, C-vingen

Postadress

20700 Åbo

Hemsjukhuset öppettider

må–sö 7.00–21.30

Meningen med vård i livets slutskede i hemmet är att vårda symptomen hos en patient med en obotlig sjukdom på bästa möjliga sätt och på detta vis garantera en så god livskvalitet som möjligt i livets slutskede.

Vår avsikt är att göra förhållandena hemma trygga så länge som möjligt, även ända till döden. Vi försöker med vår verksamhet skapa en trygg vårdrelation med patienten hemma och patientens närstående.

Med en läkarremiss blir man i palliativa vårdens skede klient i palliativt hemsjukhus. Vårdkoordinatorn för temat tar kontakt med patienten när remissen anlänt och kommer överens om ett besök hemma hos patienten. I samband med detta görs vårdplanen tillsammans med patienten och patientens närstående.

Efter det första besöket kan patienten dygnet runt per telefon vara i kontakt med dem som vårdar patienten. Vårdkoordinatorn kommer också alltid beroende på situation hem för att bedöma symptomen som gäller din sjukdom, handleder och hjälper till i vården. Vår avsikt är även att regelbundet hålla kontakt med patienten genom telefonsamtal och besök, efter patientens önskan.

Ge respons om vården och verksamheten

Sjukhus