Hoppa till huvudinnehåll

Internmedicinska vårdavdelningen 1 och inre medicinsk övervakning

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingång 18A, våning 5, B-vingen

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Vi ansvarar för de inre medicinska patienters vård och undersökning i det akuta skedet.

Vi tar emot patienter dygnet runt, främst kvälls- och nattetid. Vårt mål är snabb diagnostik och val av behandling enligt den. Våra patienter kommer från jouren, ÅUCS intensivvårdsavdelning eller ÅUCS övriga avdelningar.

Vårdtiden är i genomsnitt 3 dygn. Vissa patienter behöver kortvarig vård och uppföljning medan andra patienter flyttas till en annan vårdavdelning, kretssjukhus eller hälsovårdscentral för fortsatt vård.

Utgångspunkten i vår verksamhet är kompetens inom akutvård samt snabb diagnostik och vårdlinjering. Inom diagnostiken, vården och rehabiliteringen gör vi multiprofessionellt samarbete med experter inom olika specialiteter, läkare och vårdpersonal (fot-, diabetes- och missbrukarvårdare, fysio- och ergoterapeut) samt med socialarbetarna.

Vi hör till ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Sjukhus