Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av infektioner

Nyckelord:

De patientgrupper som vanligtvis undersöks eller vårdas är patienter som har utdragen feber vars orsak är oklar samt fortsatt vård och uppföljning av borrelios, immunbristpatienter och patienter som har en svår infektion som kräver sjukhusvård.

Enheter

Internmedicinska polikliniken, U-sjukhuset

Polikliniken har mottagningar för alla internmedicinska specialiteter förutom gastroenterologi och hjärtsjukdomar.

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar

På vår avdelning sker diagnostik och behandling av allvarliga infektioner. Vi också vårdar patienter med svåra hudsjukdomar och sår.

Internmedicinska vårdavdelningen 1 och inre medicinsk övervakning

Vi ansvarar för de inre medicinska patienters vård och undersökning i det akuta skedet.

Lääkehoitopoliklinikka, Loimaa

Toimintamme pääpaino on lääkehoidossa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa.