Hoppa till huvudinnehåll

Strokeenheten

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingången 18A, våning 4, F-flygel

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Vid vår strokeenhet behandlar och vårdar vi patienter med akut störning i blodcirkulationen i hjärnan och som behöver särskilt vaksam uppföljning och vård. Akuta strokepatienter remitteras från jouren till enheten.

Undersökningarna och behandlingen planeras individuellt för varje patient. Såväl patienterna som deras anhöriga får handledning och rådgivning.

Vårdteamet på strokeenheten består av läkare som specialiserat sig på cirkulationsstörningar i hjärnan, en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare och sjukskötare. Det mångprofessionella vårdteamet omfattar dessutom en avdelningssekreterare, fysioterapeut, talterapeut, ergoterapeut och socialarbetare. Avdelningsläkaren ansvarar för patientvården på strokeenheten.

Vår avdelning sorterar under ÅUCS Neurocentrum.

Sjukhus