Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av akut cirkulationsstörning i hjärnan

Nyckelord:

Hjärninfarkt orsakas av hjärntrombos. Då blir en del av hjärnvävnaden utan blodcirkulation och förstörs om inte trombosen kan öppnas tillräckligt snabbt. De vanligaste symtomen på hjärninfarkt är plötslig förlamning på ena sidan, hängande mungipa, talstörningar, synstörningar såsom dubbelseende, yrsel eller förvirring.

TIA-attack är en övergående cirkulationsstörning i hjärnan. Vid en TIA-attack orsakar en tillfällig blockering i blodkärlen i hjärnan inga bestående skador. Vanligen varar attacken 2–15 minuter, men ibland kan attacken vara flera timmar. Symtomen vid en TIA-attack liknar dem vid hjärninfarkt. Ytterligare undersökningar är nödvändiga under jourtid, eftersom risken för hjärninfarkt är störst under de första dagarna.

Hjärnblödning orsakas av blodutgjutning i hjärnvävnaden, hjärnhinnorna eller hjärnventrikeln. Symtomen på hjärnblödning liknar dem vid hjärninfarkt. Dessutom har patienterna ofta huvudvärk och mår illa. Symtomen varierar från enbart kraftig huvudvärk till omfattande förlamning på ena sidan, då medvetandet ofta försvagas.

Vid symptom ring omedelbart nödnumret 112.

Undersökningar

Behandling av akut cirkulationsstörning i hjärnan

Det första stadiet av behandlingen för alla patienter med hjärninfarkt i Egentliga Finland har centraliserats till jouren på ÅUCS T-sjukhus. Hos oss är snabbheten i behandlingen i första stadiet på toppnivå i världen. Fortsatt behandling av hjärninfarkt sker på den moderna strokeenheten, där specialistkompetensen också gynnar de patienter som trombolysbehandling inte passar.

Ofta ställda frågor (FAQ)

Enheter

Strokeenheten

Vid vår strokeenhet behandlar och vårdar vi patienter med akut störning i blodcirkulationen i hjärnan och som behöver särskilt vaksam uppföljning och vård…