Hoppa till huvudinnehåll

Traumatologiska avdelningen

Nyckelord:

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingången, våning 4, D-flygel

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Besökstider

må–sö 13.00–19.00

Vi sköter patienter med skador på bålen och extremiteterna som uppkommit genom olycksfall samt patienter med bentumörer, kirurgiska infektioner och brännskador.

Patienterna kommer till oss främst från jouren, men vi får också patienter på remiss och patienter som överflyttas för vård från andra avdelningar.

Sjukhus