Hoppa till huvudinnehåll

Bentumörer

Nyckelord:

Bentumörer omfattar både godartade och elakartade bentumörer samt skelettmetastaser.

moniammatillinen tiimi keskustelee vuodepotilaan kanssa osastolla.

ÅUCS har särskild expertis inom undersökning och behandling av bentumörer. Vi har en uppgift som samordningscenter i Finland för det Europeiska kompetensnätverket för sällsynta sjukdomar (ERN BOND). För att säkerställa att vår vårdpraxis följer utvecklingen samarbetar vi internationellt inom både behandling och forskning.

När det gäller bentumörer fattas vårdbesluten från fall till fall i våra veckovisa, multiprofessionella möten. I vår personal ingår toppexperter inom sin egen bransch och vi har tillgång till den senaste undersökningsutrustningen. Bentumörer undersöks och behandlas utan fördröjning för att garantera en trygg och snabb vård. Vi behandlar bentumörpatiener från hela västkustens samarbetsområde – hos oss är du i goda händer.

Våra ortopeder ansvarar för undersökningen och behandlingen av bentumörer. Vi har också en sjukskötare som är specialiserad på bentumörer och som informerar dig om eventuella fortsatta undersökningar och poliklinikbesök. På ÅUCS enhet för bentumörer undersöker vi årligen cirka 500 bentumörer och opererar cirka 50.

Enheter

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Traumatologiska polikliniken

Vi sköter efterkontrollerna av patienter med skador på bålen och extremiteterna som uppkommit genom olycksfall samt av patienter med bentumörer, kirurgiska…

Traumatologiska avdelningen

Vi sköter patienter med skador på bålen och extremiteterna som uppkommit genom olycksfall samt patienter med bentumörer, kirurgiska infektioner och…