Hoppa till huvudinnehåll

Internmedicinska undervisningspolikliniken

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Kinakvarngatan 4-8
Åbo
Ingång 3A, våning 10

Postadress

PL 52
20521 Åbo

Den internmedicinska undervisningspolikliniken behandlar många olika internmedicinska problem. Undervisningspolikliniken är synnerligen viktig för medicine studerande som får en del av sin kliniska undervisning på polikliniken.

På undervisningspolikliniken får de lära sig att möta och bemöta patienter i praktiken. Samtidigt lär de sig hur en läkare bildar sig en helhetsbild av patienter med olika internmedicinska symtom och fynd, hur patientens undersökningsprogram uppbyggs och hur behandlingen blir.

Om du får tid till undervisningspolikliniken, ber vi att du tänker positivt på saken. Ditt besök är nämligen särskilt värdefullt för inlärningen hos nya läkare som ska tjäna patienter i framtiden.

Men om du inte vill vara undervisningspatient, inverkar detta förstås inte på något sätt på dina undersökningar och vård.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Sjukhus