Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 5.9.2017 16.49

Sista patienten hemskrevs från Åucs efter knivattacken i Åbo

Nyckelord:

Det sista offret i knivattacken i Åbo den 18.8.2017, en 32-årig kvinna, har hemskrivits från Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) idag (5.9.2017). Hennes skada krävde förutom en operation och intensivvård också en korrigerande nervoperation, vilket har förlängt återhämtningen på sjukhuset.

Skadorna hos ett annat offer och den misstänkta gärningsmannen krävde också intensivvård. Allt som allt vårdades åtta offer i knivattacken på Åucs, varav sex kunde skickas hem veckan efter händelsen och det sjunde offret i början av därpå följande vecka.

Två personer dog av de skador de fick i knivattacken, den ena på händelseplatsen och den andra på vägen till sjukhuset. Den man som misstänks för knivattacken och som tingsrätten beslöt att häkta flyttades av polisen från Åucs till Tavastehus fängelsesjukhus den 23.8.2017.

Färre offer tack vare snabb akutvård

– Sjukvårdsdistriktets fältchefer inom akutvården ledde hjälpen av offren på fältet mycket snabbt och effektivt. Enligt vår uppfattning bidrog akutvårdens snabba verksamhet till att rädda livet på offren i knivattacken, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Också verksamheten på sjukhuset var mycket smidig och alla patienter kunde behandlas utan dröjsmål trots svåra skador. Överlopps personal kom snabbt till platsen och det skulle ha funnits beredskap på Åucs att vårda fler patienter.

– Personalens engagemang i arbetet och känslan av förpliktelse visade sig än en gång vara utmärkta. Den största pressen riktades på affärsverket för akutvården och jouren, T-sjukhusets operationsavdelning och intensivvårdsavdelning och på de vårdavdelningar där patienterna behandlades.

– Också vid flera andra enheter förberedde sig personalen på en större skada. Lyckligtvis fanns det inte behov för det, men förberedelsen visade på att beredskapen för en ännu värre situation skulle ha funnits. Personalen förtjänar ett jättestort tack, konstaterar Virolainen.

Akutvården fick alarmet klockan 16.04 och efter fem minuter var den första akutvårdsenheten framme.  Allt som allt anlände åtta ambulanser till platsen, akutvårdens fältchefsenhet och Finnhems-läkarenhet.

Jourens överläkare skickade alarmet för stor olycka klockan 16.15. Tack vare alarmet fick man snabbt mycket personal till akutvården, jouren och operationssalarna på Åucs. På under en halv timme fanns fem tillgängliga överlopps operationsteam.

Den sista ambulansen for från händelseplatsen till sjukhuset klockan 16.35. Den första patienten var i operationssalen klockan 16.46 och den sista klockan 17.10. Till sist var det endast två offer och den misstänkta gärningsmannen som krävde operativ vård och intensivvård därefter.

Gott samarbete mellan myndigheterna

Enligt Virolainen påvisar händelsen väl Åucs beredskap att reagera på plötsliga olyckor också utanför  tjänstetiden.

– Samarbetet med myndigheterna fungerade utmärkt och trots att fokus naturligtvis riktas på vården av patienterna, visade händelsen också på hur mycket övrigt som krävs för att framgångsrikt sköta en speciell situation.

– Offren i knivattacken vårdades, enligt vår bedömning, mycket bra och professionellt. Ändå finns det sådant vi bör lära oss av händelsen. Ärendet behandlas i olika enheter och feedbacken utnyttjas då vi uppdaterar våra anvisningar, konstaterar sjukhusdirektör Petri Virolainen.