Hoppa till huvudinnehåll

Andra sömn och vakenhetsstörningar

Nyckelord:

De vanligaste sömnstörningarna är sömnlöshet, sömnapné och restless legs -syndrome.

Neurologiska polikliniken undersöker sömnstörningar som är sällsynta neurologiska vakenhetsstörningar, såsom

  • störning som orsakar narkolepsi och hypersomni
  • svårgradigt symtom av rastlösa ben
  • central sömnapné
  • olika anfallsmässiga symtom i sömnen.

Till undersökningarna hör

  • noggrann kartläggning med hjälp av sömndagbok och frågeformulär
  • sömnmadrassundersökning
  • de mest krävande neurofysiologiska sömnundersökningarna, såsom omfattande hela nattens polysomnografi
  • sömnlatensundersökning och
  • test för förmåga att hålla sig vaken.

Svåra sömnstörningar utreds i en multiprofessionell arbetsgrupp som består av neurolog, neurofysiolog, psykiater, lungläkare och öronläkare.

Utredning av sömnlöshet hör huvudsakligen till primärvården och psykiatrin och undersökning och behandling av sömnapné till enheten för lungsjukdomar.

Enheter

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.