Hoppa till huvudinnehåll

Axel

Nyckelord:

Vi behandlar sjukdomar, skador och tillstånd efter skador i axelområdet.

hoitajaa ohjaa potilasta jolla on kantoside.

De vanligaste sjukdomarna som behandlas hos oss är rotatorkuffruptur, axelluxation, symtomgivande instabilitet och artros i axelleden.  

Vi har specialistläkare inom ortopedi med inriktning på axel och armbåge, samt flera fysioterapeuter som är specialiserade på de övre extremiteterna.

Våra vårdbeslut utgår alltid från de senaste evidensbaserade forskningsresultaten så att vi kan säkerställa bästa möjliga vård. Varje vårdbeslutet fattas individuellt för varje patient. Många besvär och skador i axeln kan rehabiliteras med fysioterapi.

När behövs operation?

Operation kommer på fråga om den rehabiliterande behandlingen inte är tillräcklig för att lindra symtomen eller återställa funktionsförmågan. Några av de vanligaste operationerna vi utför är korrigerande titthålsoperation av rotatorkuff, stabiliserande axeloperation (s.k. Bankart- eller Latarjet-operation), fästande av brustna senor i övre extremiteten samt ledprotesoperation i axeln.

Aktivt forskningsarbete

Vi bedriver aktiv forskning om de vanligaste sjukdomarna och skadorna i axeln (t.ex. operativ behandling av rotatorkuffruptur och axelinstabilitet, ledprotesoperation i axeln). Vår forskningsgrupp deltar i flera nationella och internationella studier som gäller axelområdet. Målet med forskningen är att få mer information om vilken effekt olika behandlingsformer har för att framöver kunna erbjuda ännu bättre evidensbaserad vård.

Väntetider i ÅUCS Orto

Vi har sammanställt statistik över våra olika vårdprocesser: Väntetider (Tyksorto.fi). Statistiken omfattar endast icke-brådskande vård. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.

Enheter

ÅUCS Orto polikliniken

Vi sköter sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen.

Dagkirurgi, ÅUCS Orto Kirurgiska sjukhuset

På dagkirurgiska avdelningen behandlas skador och sjukdomar på höften, knät, ankeln, fotbladet, axeln, armbågen och handen.

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Leikkausosasto, Kirurginen sairaala

Hoidamme tuki- ja liikuntaelimistön leikkaus- ja anestesiahoitoa vaativia potilaita.