Hoppa till huvudinnehåll

Biobankssamtycke och förbud

Nyckelord:

Då du ger ditt samtycke till biobanken, betyder detta att prover som du upplåtit i samband med någon medicinsk vårdåtgärd och informationen i anslutning till detta förvaras i biobanken.

Du har rätt att låta bli att ge ditt samtycke till biobanken. Detta inverkar inte på något sätt på din vård. Du kan också annullera dit samtycke när som helst.

Auria Biopankin suostumuslomakkeet

Proverna som du överlåtit till biobanken främjar den medicinska forskningen i syfte att utveckla nya mediciner och behandlingar.

Du kan ge ditt samtycke antingen elektroniskt på adress www.suostumus.fi eller i samband med ett vårdbesök där du kan fylla i samtyckesblanketten på papper. Samtycket görs bara en gång. Också en minderårig patient kan ge sitt samtycke tillsammans med sin vårdnadshavare.

Enheter

Auria Biobank

Biobanken är en enhet inom sjukhuset. Serviceområdet för Auria Biobank är en del av ÅUCS Laboratorier resultatgrupp. Om du ger ditt samtycke till biobanken…