Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Medisiina D
Kinakvarngatan 10
20520 Åbo
4.våning

Postadress

PL 52
20521 Åbo

Öppettider

må–fr 8.00–16.00

Biobanken är en enhet inom sjukhuset. Serviceområdet för Auria Biobank är en del av ÅUCS Laboratorier resultatgrupp.

Om du ger ditt samtycke till biobanken kan prover tagna av dig i samband med vårdåtgärder och tillhörande uppgifter sparas i biobanken.

På biobanken används dina prover för att främja medicinsk forskning i syfte att utveckla nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Laboratoriohoitaja pitää kädessään kudosleikelasia.

Auria Biobank är den första biobanken i Finland. Biobanken har en samling på över en miljon prover som används för medicinsk forskning.

Auria Biobank finns i byggnad Medisiina D i anslutning till ÅUCS och Åbo universitet. Auria Biobank har grundats av Åbo universitet och sjukvårdsdistrikten Egentliga Finland, Satakunta och Vasa. Biobanken grundades år 2012 och fick verksamhetstillstånd på våren 2014.

Biobankens verksamhet styrs av biobankslagen som befäster provgivarens rättsskydd och gör det lättare för forskare att utnyttja biobankens prover för forskning. Prover och personuppgifter får samlas in och förvaras för framtida forskning med provgivarens samtycke.

Sjukhus