Hoppa till huvudinnehåll

Fabrys sjukdom

Nyckelord:

Fabrys sjukdom är sällsynt och nedärvs med X-kromosomen.

Fabrys sjukdom beror på bristen av enzymet alfa-galaktosidas A, ett enzym som behövs för omsättningen av fett i kroppen. Det gäller alltså en fettomsättningssjukdom. Döttrarna till män med Fabrys sjukdom ärver Fabry-mutationen av sin far. Mutationen nedärvs från modern till barnen (oberoende av kön) med 50 procents sannolikhet. Hos män leder mutationen alltid till Fabrys sjukdom. Förekomsten (prevalensen) av Fabrys sjukdom är 1:77 000 bland Finlands hela befolkning.

Enheter

Kompetenscentrum Fabrys sjukdom

Fabry-teamet uppföljer alla patienter med Fabrys sjukdom i vårt land. Vårt mål är att teamet träffar varje enskild patient med Fabrys sjukdom minst en gång…