Hoppa till huvudinnehåll

Fotled och fot

Nyckelord:

På ÅUCS Orto har vi ett toppteam av läkare som behandlar sjukdomar och skador i fotleden och foten.

fysioterapeutti tutkii potilaan nilkkaa.

Symtom och sjukdomar i området kring fotled och fot är vanliga.

Våra vårdbeslut grundar sig alltid på de senaste evidensbaserade forskningsresultaten och på riksomfattande vårdrekommendationer. På så sätt kan vi säkerställa bästa möjliga vård.

Varje vårdbeslut fattas individuellt för varje patient. Många besvär och skador i området kring fotled och fot kan också rehabiliteras med fysioterapi.

De vanligaste besvären som behandlas hos oss är hallux valgus, förslitning i stortåns basled, problem med ledband och senor samt felställningar i foten. Vi gör också ledprotesoperationer i fotleden.

Vi bedriver aktiv forskning om de vanligaste sjukdomarna och skadorna i foten.

Väntetider i ÅUCS Orto

Vi har sammanställt statistik över våra olika vårdprocesser: Väntetider (Tyksorto.fi). Statistiken omfattar endast icke-brådskande vård. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.

Enheter

ÅUCS Orto polikliniken

Vi sköter sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen.

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Gipscentralen, ÅUCS Orto Kirurgiska sjukhuset

Inom Gipscentralen behandlas huvudsakligen patienter som varit med om en olycka eller kirurgiskt ingrepp. Patienterna kommer till oss för gipsning på…

Dagkirurgi, ÅUCS Orto Kirurgiska sjukhuset

På dagkirurgiska avdelningen behandlas skador och sjukdomar på höften, knät, ankeln, fotbladet, axeln, armbågen och handen.