Hoppa till huvudinnehåll

Fysikalisk avdelningsrehabilitering

Nyckelord:

På rehabiliteringsavdelningen rehabiliterar vi patienter med problem i stöd- och rörelseorganen. I rehabiliteringen fokuserar vi antingen på bedömning av din funktionsförmåga eller på att förbättra den med hjälp av rehabiliteringsteamet. Läkaren bedömer och beslutar om hur din rehabiliteringsperiod ska genomföras (avdelnings-, dag- eller utvärderingsperiod).

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är det vanligaste skälet till nedsatt fysisk funktionsförmåga. De påverkar arbetsförmågan och livskvaliteten på många sätt. De vanligaste problemen är besvär som orsakas av förslitning av ryggraden samt olika ledsjukdomar och -skador. Grundorsaken till problemen kan man ofta inte påverka med behandling, utan vi koncentrerar oss på att lindra symptomen och upprätthålla funktionsförmågan.

Innehållet i fysikalisk avdelningsrehabilitering

Rehabiliteringsperiodens genomförande

Robotassisterad rehabilitering

Vi använder oss av robotassisterad rehabilitering.

Enheter

Neurocentrum rehabiliteringsavdelningen

Rehabiliteringsavdelningen fokuserar på krävande rehabilitering av patienter med neurologiska sjukdomar och patienter med sjukdomar i stödorganen.