Hoppa till huvudinnehåll

Huvud- och halstumörer

Nyckelord:

Med huvud- och halstumörer avses elakartade tumörer inom detta område med undantag för tumörer i ögonen, hjärnan och sköldkörteln.

Riklig alkoholkonsumtion och tobaksrökning utgör de största riskerna för denna form av cancer. Hos en liten del av patienterna uppkommer cancern från någon slemhinnesjukdom i munhålan, och i dessa fall spelar inverkan av alkohol och tobak inte in.

Behandlingen av huvud- och halstumörer är krävande. Cancern befinner sig inom ett område som är väsentligt för människans basfunktioner: att tala, svälja och andas. Behandlingen inverkar således också på dessa funktioner. Den defekt som uppkommer inom mun- eller svalgområdet på grund av cancern och cancerbehandlingen kan leda till svåra funktionsstörningar.

Behandlingen kan gå ut på kirurgi och/eller strålbehandling i kombination med cytostatika. I regel tas beslut om den mest lämpliga behandlingen för en enskild patient av ett sakkunnigteam som omfattar läkare och skötare från olika specialiteter.

Om cancern ger anledning till att man måste bortoperera någon väsentlig struktur i munnen eller svalget, finns det plastikkirurgiska metoder att reparera detta. Syftet med all behandling är alltid att rekonstruera funktionen och utseendet av patientens mun och svalg så väl som detta är möjligt.

Många sakkunniga deltar i rehabiliteringen efter operationen:

  • öronläkare
  • sjukskötare
  • fysioterapeut
  • talterapeut
  • näringsterapeut
  • socialarbetare.

Återhämtningen tar rätt lång tid, men syftet med rehabiliteringen är att patienten återfår sin funktionsförmåga och livskvalitet.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Polikliniken för läkemedelsbehandling, Nystad

Vi ger våra patienter olika läkemedelsbehandlingar på alla vardagar.

Lääkehoitopoliklinikka, Loimaa

Toimintamme pääpaino on lääkehoidossa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa.