Hoppa till huvudinnehåll

Igångsättning av förlossning

Nyckelord:

Förlossningen kan sättas igång om en fortsatt graviditet riskerar din eller fostrets hälsa. Igångsättning innebär att man försöker starta en vaginal förlossning genom att få livmodertappen att mogna och genom att stimulera värkarbetet. Cirka en av tre förlossningar sätts igång.

Kätilö mittaa vauvan sykettä anturilla.

En graviditet varar i regel i 37–42 veckor. Förlossningen startar vanligtvis spontant med sammandragningar eller av att fostervattnet går. Igångsättning kan övervägas om du eller barnet har en konstaterad eller misstänkt sjukdom eller om graviditeten har gått över tiden. Det bör alltid finnas en medicinsk grund för igångsättningen, eftersom den kan leda till avvikelser vid förlossningen.

Metoder för igångsättning

Börja med att boka en tid vid induktionsmottagningen för att sätta igång förlossningen eller för att skynda på mognaden av livmodertappen. Om livmodertappen är helt omogen kan det ta flera dagar innan förlossningen startar. De flesta föderskorna kan åka hem för att vänta på att förlossningen startar. Orsaken till igångsättningen samt metoden avgör om du kan åka hem eller om du måste stanna på avdelningen för uppföljning. Metoden för igångsättning väljs utifrån ditt och fostrets mående, samt livmodertappens mognad. Om livmodertappen är helt omogen kan det ta flera dagar innan förlossningen kan sättas igång. Din partner/stödperson får vara med dig i familje-/förlossningsrummet.

Förlossningen kan sättas igång med ballongmetoden, läkemedel (prostaglandin eller oxytocin) eller genom att att ta hål på fosterhinnorna.

Ballongmetoden innebär att läkaren för in en kateter, som har en ballong i toppen, i livmodern. Ballongen fylls därefter med vätska och katetern tejpas fast på insidan av låret. Det här hindrar dig inte från att duscha eller besöka toaletten. Den vätskefyllda ballongen masserar livmodertappen mekaniskt. När livmodertappen har öppnat sig cirka 3 cm ramlar ballongen ut. Efter att ballongen har satts på plats kan du åka hem, förutsatt att ditt eller fostrets hälsotillstånd inte kräver uppföljning på sjukhus, eller att du inte bor för långt borta från sjukhuset.  Om förlossningen inte kommer igång efter 24 timmar tas katetern bort. Därefter väljer läkaren en annan metod för igångsättning utifrån livmodertappens mognad.

Prostaglandin ges antingen oralt i form av tabletter eller genom att föra in ett medicinskt inlägg i slidan. Prostaglandin mjukar upp livmodertappen så att den mognar. Samtidigt sätter läkemedlet igång värkarna. Läkemedlet ges oralt, dvs. via munnen, var 3–4:e timme tills värkarna börjar. Under igångsättningen observerars fostrets mående genom registrering av hjärtljuden.

Hormonet oxytocin, som framkallar sammandragningar i livmodern, administreras intravenöst i en kanyl. Doseringnen ökas gradvis. Under oxytocintillförseln registreras barnets hjärtljud och värkarna följs upp. Du kan röra dig fritt medan du får dropp.

Förlossningen kan också sättas igång genom att ta hål på fosterhinnorna. Den här metoden är ett alternativ om livmodertappen är mogen och delvis öppen. Ingreppet är smärtfritt och utförs i samband med en inre undersökning. Efter att man tagit hål på hinnorna rinner fostervattnet ut. För att ytterligare stimulera värkarna kan dropp med oxytocin behövas. Ett beslut om att ta hål på fosterhinnorna är ett beslut om igångsättning av förlossningen.

Enheter

Uppföljningsavdelningen för gravida

Vi tar hand om kvinnor vars graviditet innebär särskilda risker och vars tillstånd förutsätter tät uppföljning.