Hoppa till huvudinnehåll

Levercancer

Nyckelord:

Det är visserligen inte ovanligt att olika former av cancer kan skicka metastaser till levern, men cancer som utgår från själva levern är en rätt sällsynt sjukdom.

Symtomen på levercancer kan vara smärta i övre delen av buken, dålig aptit, mättnadskänsla och illamående. Senare kan viktnedgång, feber och gul hud uppkomma.

Levercancer kan utgå antingen från levercellerna (hepatom) eller gallvägarna (kolangiocarcinom). Gemensamt för dessa cancerformer är att de oftast angriper levern om den skadats av levercirros eller någon kronisk gallvägssjukdom.

Levercancer behandlas med operation, lokala ingrepp, cytostatika och biologiska läkemedel. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Gastroenterologiska polikliniken, A-sjukhus

Vi behandlar gastroenterologiska patienter kirurgiskt och medicinskt och utför endoskopier.

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.