Hoppa till huvudinnehåll

Lymfom hos barn

Nyckelord:

Den tredje vanligaste cancern hos barn är lymfomen. Årligen insjuknar cirka 15 barn i lymfom och vid ÅUCS behandlas 2–5 av dem årligen.

Knappt hälften av lymfomen hos barn är Hodgkins lymfom (HL), medan drygt hälften är non-Hodgkins lymfom (NHL). Non-Hodgkins lymfom hos barn är nästan alltid en aggressiv sjukdom, och hos barn förekommer knappast alls den långsamt framskridande sjukdomsformen som är typisk för vuxna.

Utsikterna är goda

Prognosen efter behandling av Hodgkins lymfom är god: upp till 90 % av barnen som insjuknat botas för gott. Också merparten (70–90 %) av barnen med spridd sjukdom botas. Också i fall att Hodgkins lymfom återkommer efter behandling (recidiverar), kan sjukdomen botas med behandling.

Utsikterna gällande non-Hodgkins lymfom beror i stor utsträckning på vilken lymfomtyp det gäller och hur spridd sjukdomen är. Prognosen är i allmänhet god. Prognosen är bäst för patienter med Burkitts lymfom – numera botas cirka 90 % av patienterna. Prognosen är något sämre för patienter med andra former av non-Hodgkins lymfom.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.