Hoppa till huvudinnehåll

Medfödda urinvägsstopp

Nyckelord:

Ofta kan man redan under graviditeten i ultraljudsundersökning konstatera strukturella avvikelser i fostrets urinvägar, det är skälet till att man genomför flera ultraljudsundersökningar under graviditeten. Undersökningarna kan leda till vidare undersökningar och behandlingar, såsom antibiotikaprofylax.

För ett barn som fötts genomförs de första ultraljudsundersökningarna oftast i 1–2 veckors ålder. På basis av dessa undersökningar beslutar man om fortsatta undersökningar, som sker på urologiska polikliniken för barn eller på njur- och organtransplantationspolikliniken för barn.

De vanligaste vidare utredningarna är magnetavbildningar, isotopavbildningar och kontrastmedelsavbildningar av urinblåsan. Ifall man i dessa konstaterar avvikande resultat, kan det leda till åtgärd på barnkirurgiska avdelningen.

Kirurgerna på barnkliniken har lång erfarenhet av barnurologi.​

Enheter

Barnkirurgiska mottagningen

Vi undersöker och sköter under 16-åringars sjukdomar och funktionsstörningar som är relaterade till urinvägs- och könsorganen samt matspjälkningskanalen…

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi och dagkirurgi

Vi vårdar barn och unga i åldern 0–16 år inom alla medicinska verksamhetsområden för barnkirurgi och barnortopedi.