Hoppa till huvudinnehåll

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi och dagkirurgi

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
våning 4, J-vingen, A-hissar

Postadress

PB 52
20521 Åbo
må–fr 8.00–15.00

Vi vårdar barn och unga i åldern 0–16 år inom alla medicinska verksamhetsområden för barnkirurgi och barnortopedi.

Vi vårdar patienter på ett högkvalitativt och familjeinriktat sätt inom alla olika medicinska verksamhetsområden för barnkirurgi och vi är en del av spetskompetensenheten ÅUCS Orto. Dessutom vårdar vi bland annat barnpatienter med öron-, näs- och halssjukdomar samt neurokirurgiska barnpatienter.

Flera ingrepp utförs dagkirurgiskt, varvid barnets vårdnadshavare har möjlighet att vara med och stödja barnet hela dagen. Förälderns närvaro är tillåten också på operationsavdelningen, när barnet sövs ned och när barnet efter operationen flyttas till uppvakningsrummet för att övervakas. På vårdavdelningen kan föräldern också vara närvarande hela tiden och övernatta bredvid barnet.

Patienterna kommer till vår avdelning med remiss från läkare antingen via tidsbeställning eller via jourmottagning. Vårdkoordinatorn kallar barnet eller den unga personen per brev till det på förhand planerade ingreppet och ringer hem dagen innan ingreppet. Jourpatienterna kommer till vår avdelning via mottagningen för barn- och ungdomskirurgi, via mottagningen för barn- och ungdomsortopedi, via jouren för barn och unga eller via ÅUCS Akuten.

Avdelningsvårdens längd beror både på den vårdtid som ingreppet kräver och på barnets eller den ungas individuella återhämtningstid. Jouringreppen kan påverka tidtabellen i fråga om ingreppen hos patienterna med tidsbeställning. Även för ett mindre ingrepp är det bra att reservera tid med ett helt dygn.

Vi har ett nära samarbete med centralsjukhusen inom vårt område samt på riksnivå med andra universitetssjukhus. Vi hör till det europeiska nätverket för sällsynta skelettsjukdomar (ERN Bond, European Reference Network on Rare Bone Diseases).

För att förbättra och utveckla vår verksamhet önskar vi respons på den vård barnet fått. 

Vi hör till ÅUCS Barn- och ungdomsklinik.

Sjukhus