Hoppa till huvudinnehåll

Melanom och andra former av hudcancer

Nyckelord:

De vanligaste formerna av hudcancer är basalcellscancer (basaliom), skivepitelcancer och melanom.

Av dessa sjukdomar är melanom den allvarligaste, då den kan metastasera (skicka dottersvulster). Melanom ser oftast ut som en pigmentförändring på frisk hud. I typiska fall är färgförändringen brokig och kanterna är inte klart avgränsade. Ibland blöder hudförändringen.

Eftersom melanomet syns på huden är det i princip möjligt att göra diagnosen i ett tidigt skede, då utsikterna ännu är goda. Risken för att diagnosen och behandlingen fördröjs ökar, om hudförändringen inte ser ut som ett melanom: ibland kan hudförändringen sakna helt mörkt pigment och på fotsulan kan ett melanom se ut som en vanlig vårta.

Den viktigaste behandlingsformen är operation. Avsikten med operationen är att avlägsna hela tumören och att identifiera eventuella metastaser i ett så tidigt skede som möjligt. Ibland kan läkemedlet interferon användas efter operationen.

Melanom som spridit sig kan behandlas med strålbehandling, cytostatika eller nyare s.k. immunologiska läkemedel. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Behandling av melanom hör till de centrala specialkompetens- och forskningsområdena för Kliniken för plastik- och allmänkirurgi vid ÅUCS.  Största delen av våra patienter botas helt från sin sjukdom.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Polikliniken för läkemedelsbehandling, Nystad

Vi ger våra patienter olika läkemedelsbehandlingar på alla vardagar.