Hoppa till huvudinnehåll

Njurcancer

Nyckelord:

Det viktigaste symtomet vid njurcancer är blod i urinen. Sjukdomen fastställs med hjälp av lämplig bilddiagnostik.

Om njurcancersvulsten är liten, kan den behandlas genom att en del av njuren opereras. Om den är större krävs att hela njuren opereras bort. Merparten av operationerna görs genom tittkirurgi. Adjuvant behandling (tilläggsbehandling med läkemedel) har inte visat sig vara till nytta för njurcancerpatienterna.

Om njurcancern sprider sig, kan den behandlas med olika målsökande läkemedel som är riktade mot just denna form av cancer. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Urologiska avdelningen

Vi behandlar sjukdomar i urinorganen. Urologiska cancersjukdomar är den största sjukdomsgruppen.