Hoppa till huvudinnehåll

Tarmcancer

Nyckelord:

Med tarmcancer avses cancer som utgår från körtelvävnaden på insidan av tjocktarms- eller ändtarmsslemhinnan. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland.

Bland de vanliga symtomen är ändrad tarmfunktion och ibland ses blod i avföringen.

Oftast konstateras tarmcancer med kolonoskopi (tittundersökning av tarmen). Under kolonoskopin tar läkaren en provbit av det misstänkta området som sedan undersöks under mikroskop av en specialistläkare i patologi.

Tarmcancer kan botas med hjälp av operation. Vid operationen avlägsnar kirurgen den sjuka delen av tarmen och den omgivande vävnaden. Ofta ges strålbehandling före ändtarmsoperation.  Kirurgisk behandling av ändtarmscancer omfattar ofta anläggning av en stomi, d.v.s. en öppning på magens framsida för tömning av avföringen i en stomipåse. Ibland blir stomin bestående.

Den kirurgiska behandlingen kan efter operationen kompletteras med cytostatika. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Om tarmcancern har spridit sig till andra organ i kroppen, behandlas detta med läkemedel.

Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Gastroenterologiska polikliniken, A-sjukhus

Vi behandlar gastroenterologiska patienter kirurgiskt och medicinskt och utför endoskopier.

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…