Hoppa till huvudinnehåll

Tumörer i ögonområdet

Nyckelord:

Tumörer i ögonlockens hud är ganska vanliga, särskilt i de äldre åldersgrupperna.

Den största delen av dessa tumörer som utvecklas långsamt i och med ljusexponering eller åldrande är godartade och olägenheten med dem är främst kosmetisk och kräver oftast ingen behandling.

Det kan även uppstå elakartade tumörer i ögonlocken eller i ögat, men dessa är relativt sällsynta. Tecken på elakartat kan vid tumör i huden vara snabb tillväxt, fjällande, blödningstendens och mycket mörk färg. Misstanke om elakartad hudtumör kräver alltid provbit av tumören och eventuellt avlägsnande.

De vanligaste tumörerna i ögonområdet undersöks och behandlas på alla sjukhus i vårt område. De mest besvärliga tumöroperationerna, såsom sådana som kräver hud- eller andra vävnadstransplantat, genomförs på ÅUCS. Ifall det därtill behövs andra cancerbehandlingar sker dessa på kliniken för cancersjukdomar på ÅUCS.

Enheter

Ögonpolikliniken, A-sjukhuset

Vi undersöker och vårdar patienter som har ögonsjukdomar och -skador. Patienter som kommer hit har ofta bl.a. gråstarr, ögontryckssjukdom eller…

Polikliniken för ögonsjukdomar, Åbolands sjukhus

Vi utför operationsbedömningar och undersökningar av ögonsjukdomar som ska behandlas kirurgiskt. Vi behandlar och undersöker även åldersrelaterad…