Hoppa till huvudinnehåll

Barnortopediska idrottspolikliniken

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
våning 2, M-vingen, B-hissar

Postadress

PB 52
20521 Åbo
8.15–9.00
on–fr 8.15–9.00

Tidsbokare (tidsbeställning eller flytt av överenskommen tid)

Telefon, Tidsbokare (tidsbeställning eller flytt av överenskommen tid): 02 313 0477

Alltfler barn som idrottar och motionerar lider av belastningsskador i stöd och rörelseorganen som begränsar fysiskt aktivitet. Dessa skador är sådana som inte drabbar vuxna och därför kräver vården av dem specialkunnande.

Polikliniken fungerar som en remisspoliklinik inom specialsjukvården, dit man styr remisser från primärhälsovården.

Vår poliklinik samarbetar med Åbo universitets Paavo Nurmi -center. Också barn- och ungdomsklinikens fysioterapeuter arbetar i tätt samarbete med polikliniken samt ÅUCS Medicinsk avbildning.

Barn och ungdomar i växande ålder har fler olyckor och överbelastningsskador på grund av idrott än vuxna, i synnerhet efter tioårsåldern. En del av dessa är svåra att behandla och kräver ofta specialkunnande som avviker från vuxna.

Då man planerar ortopedisk vård av en smärta eller skada som begränsar fysisk aktivitet bör man också uppmärksamma flera saker, bland annat den individuella utvecklingen i tillväxten med tillväxtspurter och allt vad det innebär.

Barnortopediska idrottspolikliniken för med sig vetenskaplig information som stöd för modern vård. Kombinationen av sjukhusets och universitetets starka kunskapsområden för med sig en extra nytta åt patienten, hälsovården och hela samhället.

Sjukhus