Hoppa till huvudinnehåll

Intensivvårdsavdelningen för barn och unga

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 4, H-vingen, A-hissen

Postadress

PB 52
20521 Åbo

På avdelningen vårdar vi barn och unga i åldern 0 till 16 år vars hälsotillstånd kräver kontinuerlig intensivvård eller intensivövervakning.

Vi är en avdelning med 6 platser för barn och unga i åldern 0 till 16 år som behöver intensivövervakning och -vård. Årligen vårdar vi 450 till 500 patienter och den genomsnittliga vårdtiden på vår avdelning är 2,9 dygn (2021). Vi vårdar mångsidigt patienter inom alla specialiteter, och vi har tillgång till alla konsultations- och forskningstjänsterna på universitetssjukhuset. Patienterna kommer till avdelningen jourmässigt eller planenligt till exempel efter en operation.

Ungefär hälften av de barn och unga som kräver intensivvård och övervakning är patienter med barnsjukdomar, och de kommer till avdelningen när tillståndet plötsligt försämras. Orsaken till ett försämrat tillstånd kan bland annat vara en allvarlig infektion, en orsak relaterad till det centrala nervsystemets funktion, förgiftningstillstånd, en orsak relaterad till hjärtat eller ämnesomsättningssjukdomar. Nästan hälften av våra patienter är patienter som behöver uppföljning efter en operation och i samband med olyckor.

Våra största patientgrupper är:

  • kirurgiska trauma- och operationspatienter 
  • patienter med svåra infektioner
  • patienter med krampanfall
  • patienter med diabetisk ketoacidos  

Vi genomför också centralt specialistbehandlingar, såsom peritonealdialyser och stamcellsinsamlingar.

För vården av barn ansvarar förutom avdelningens läkare även specialister inom olika områden. I vården deltar också många specialarbetare såsom fysioterapeut och socialarbetare. Sjukhusclownerna besöker också avdelningen regelbundet. 

En viktig del av vårdprocessen är att ta hänsyn till och stödja hela familjen. Föräldrarna kan därför delta i vården av sitt barn i samarbete med personalen.

För att förbättra och utveckla vår verksamhet önskar vi respons på den vård barnet fått.

Vi hör till ÅUCS Barn- och ungdomskliniken.

Sjukhus