Hoppa till huvudinnehåll

Neurokirurgi för barn

Nyckelord:

Till neurokirurgiska problem hos barn hör hjärntumörer, hjärnblodkärlssjukdomar, störningar i cirkulationen av hjärnvätska, cystbildning i ryggmärgen, hjärnvätskecystor samt strukturavvikelser i hjärnan och ryggmärgen.

Neurokirurg, barnkirurg, barnläkare och vid behov cancerläkare och barnneurolog deltar i planeringen av behandling.

Största delen av neurokirurgiska operationer för barn genomförs i neurokirurgins operationssalar och med operationsgrupp på T-sjukhuset vid ÅUCS. Uppföljningen efter operation sker vanligen på intensivvårdsavdelningen för vuxna, varifrån barnet sedan överförs till avdelningen för barnsjukdomar när tillståndet är tillräckligt stabilt.

Behandlingen av avvikelser i hjärnblodkärlen hos barn planeras och genomförs på ÅUCS i samarbete mellan neurokirurgerna och interventionsradiologerna.

Enheter

Intensivvårdsavdelningen för barn och unga

På avdelningen vårdar vi barn och unga i åldern 0 till 16 år vars hälsotillstånd kräver kontinuerlig intensivvård eller intensivövervakning.

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi och dagkirurgi

Vi vårdar barn och unga i åldern 0–16 år inom alla medicinska verksamhetsområden för barnkirurgi och barnortopedi.

Intensivvårdsavdelningen

På T-sjukhusets intensivvårdsavdelning vårdar vi kritiskt sjuka vuxna patienter. På avdelningen ges bland annat övertrycksbehandling med syrgas, krävande…

Operationsavdelning T-sjukhuset

Vår enhet är en operationsavdelning som är öppen dygnet runt, och vi sköter flera specialiteter, i huvudsak även de mest krävande åtgärderna hos vuxna…