Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Halikko sjukhus
Märyntie 1
Märynummi
Toivola-byggnad, våning 2

Psykosavdelning P5 är en sluten, rehabiliterande mottagningsavdelning med 16 patientplatser. Vi utreder och vårdar patienter i åldern 18–69 år vars psykiska tillstånd förutsätter sjukhusvård.

Orsaken till intagning på sjukhus är ofta psykosåterfall som lett till svårigheter för patienten att klara sig i vardagen med bibehållen funktionsförmåga. På avdelningen utförs också individuellt anpassade, kortare rehabiliteringsperioder som stöder patientens funktion inom öppna vården.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Vi vårdar såväl patienter som inskrivs frivilligt som sådana som vårdas oberoende av sin vilja. Mentalvårdslagen stadgar när vård oberoende av patientens vilja behövs.

Undersökningarna och vården planeras tillsammans med patienten under ett vårdmöte, där läkare och sjukskötare och, beroende på omständigheterna, också patientens stödnätverk deltar, t.ex. anhöriga eller vårdare inom öppna vården. Patienten vårdas av ett multiprofessionellt team: läkare, psykolog, socialarbetare, skötare, ergoterapeut, sysselsättningsledare och fysioterapeut.

Under vårdperioden uppföljs patientens psykiska och fysiska mående och hens livssituation utreds. Väsentliga element i vården är personlig skötare, involvering av familjen, läkemedelsbehandling och individuellt anpassade gruppaktiviteter. Varje patient tilldelas två personliga skötare strax efter intagningen. De personliga skötarna stöder patientens återhämtning genom diskussion, positivt beaktande och genom att informera om sjukdomen och hur den sköts. Vid behov kan vården kompletteras med socialservice, psykologiska utredningar, ergoterapi eller psykofysisk fysioterapi.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.

Sjukhus