Hoppa till huvudinnehåll

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingång 18A, våning 6, D-vingen

Postadress

PB 52
20521 Åbo

På vår avdelning sker diagnostik och behandling av allvarliga infektioner. Vi också vårdar patienter med svåra hudsjukdomar och sår.

Avdelningen för infektionssjukdomar

På vår avdelning sker diagnostik och behandling av allvarliga infektioner hos vuxna patienter. Utöver patienter med infektioner vårdar vi också övriga patienter inom internmedicin. En betydande grupp är de patienter vars primärsjukdom inte ännu utretts.

Största delen av våra patienter kommer via jouren. Därtill överförs patienter till oss från andra avdelningar. Också infektionspoliklinikens patienter kommer till avdelningen för efterkontroll eller för att få intravenöst antimikrobiellt läkemedel.

Vi uppmanar våra patienter att aktivt ge patientfeedback. Vi planerar patientens fortsatta vård, utskrivningen och uppföljningen noggrant tillsammans med patienten, anhöriga, olika polikliniker, vårdinrättningar och öppenvårdsenheter.

Vårdavdelningen för hudsjukdomar

Vi vårdar patienter med svåra hudsjukdomar och sår. En patient som har långvarig hudsjukdom kan behöva sluten vård också pga. vårdtrötthet.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Avdelningen tar också via polikliniken för hudsjukdomar och jouren emot patienter som behöver brådskande vård.

En vårdperiod på vår avdelning tar ofta ungefär en vecka. Under perioden utförs diagnostiska åtgärder och man försöker hitta lämplig och passande behandling för hudsjukdomen. Patientens egenvård är viktig. Därför betonar vi handledning av patienten och eventuella personliga assistenter för att uppnå god egenvård också hemma. Till vår arbetsgrupp hör också en socialarbetare.

Vi hör till ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Sjukhus