Hoppa till huvudinnehåll

Polikliniken för infektionssjukdomar, U-sjukhuset

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Kinakvarngatan 4-8
Åbo
Ingång 3F, våning 1

Postadress

PL 52
20521 Åbo

Öppettider

må–fr 8.00–15.30

Vi sköter infektionspatienter på krävande specialnivå. Dessutom hör frågor om differentialdiagnostik till vår vardag.

Bland de vanligaste patientgrupper som besöker polikliniken och de vanligaste sjukdomarna finns:

  • HIV-positiva patienter
  • Patienter med långvarig feber av okänd orsak
  • Borrelios
  • Patienter med nedsatt immunförsvar
  • Infektioner hos resande och invandrare
  • Fortsatt vård och uppföljning av svåra infektioner som krävt intagning på sjukhus
  • Infektioner p.g.a. främmande föremål i kroppen

Cirka hälften av våra patienter kommer på remiss från hälsocentraler och kretssjukhus. Resten utgörs av patienter som kommer på kontroll efter en period av avdelningsvård eller efter ett besök på akuten.

Vår målsättning är att bedöma patientens tillstånd omgående och att därefter ombesörja alla bilddiagnostiska och laboratorietekniska undersökningar så snabbt som möjligt.

Läkaren och patienten diskuterar undersökningsresultaten antingen under nytt poliklinikbesök eller per telefon. I allmänhet skickar vi ett utdrag ur patientjournalen som gäller besöket eller telefonsamtalet hem till patienten och till hälsocentralen eller den remitterande läkaren.  Utdraget kommer som ett brev per post.

Eftersom vi är en universitetsklinik, deltar vi i medicinska och vårdvetenskapliga studier inom vårt specialområde. Patienter inbjuds då att delta i dessa studier.  Deltagandet är frivilligt och skriftligt samtycke begärs av de patienter som är villiga att delta.

Vi sorterar under Internmedicinska polikliniken inom ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Sjukhus