Hoppa till huvudinnehåll

Autism och grava utvecklingssvårigheter hos barn

Nyckelord:

När man misstänker att barnet har grav eller omfattande utvecklingssvårighet, bör man inom primärhälsovården påbörja inledande undersökningar och tidig habilitering. Efter det kan undersökningarna vid behov fortsätta på den specialiserade sjukvårdens barnneurologiska enhet.

Kaksi lasta piirtää. Hoitaja seuraa lasten piirtämistä.

För barn under skolåldern genomförs undersökningsperioden för utvecklingsstörningar på ÅUCS på barnneurologiska dagsjukhuset. För barn i skolåldern, men under 16 år, genomförs undersökningsperioden på barnneurologiska rehabiliteringspolikliniken.

Undersökningsperioden avslutas med rehabiliteringsmöte, där föräldrarna och arbetsgruppen tillsammans skriver en individuell habiliteringsplan med uppsatta mål. Beroende på symtomens omfattning förläggs sedan utvecklingsuppföljningen antingen till den specialiserade sjukvården, hemkommunen eller (för barn med utvecklingsstörning) till rådgivningsbyrån för barn med utvecklingsstörning.

Enheter

Barnneurologiska polikliniken och dagsjukhuset

Lastenneurologisessa yksikössä tutkimme ja hoidamme lapsia joilla on todettu tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus tai merkittävä kehitysviive.

SV Kehitysneurologian vastaanotot

Lastenneurologisessa yksikössä tutkimme ja hoidamme lapsia joilla on todettu tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus tai merkittävä kehitysviive.

Lastenneurologian poliklinikka, Mäntymäki

Lastenneurologian Mäntymäen toimipiste on suunnattu ensisijaisesti turkulaisille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat lastenneurologista…