Hoppa till huvudinnehåll

Barnneurologiska polikliniken, Fyrsjukhuset

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 2, L-delen, (B-hissar).

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

må–to 8.00–15.00
fr 8.00–14.00

Telefontider

Avbokningar och ombokningar som gäller samma dag

må–fr 8.15–8.30

Icke-brådskande ärenden

må–to 13.00–15.00
fr 13.00–14.00

Konsultationsnummer för yrkesverksamma neuropsykologer

Telefon, Konsultationsnummer för yrkesverksamma neuropsykologer: 050 407 9096
on 8.00–9.30

På kliniken för barnneurologi på Fyrsjukhuset undersöker och behandlar vi barn som har diagnostiserats eller misstänks ha en neurologisk sjukdom eller en betydande försening i utvecklingen.

På den multidisciplinära polikliniken behandlar vi till exempel följande barnneurologiska problem:

  • epilepsi hos barn och andra tillstånd av anfall
  • svår huvudvärk
  • eftervård av hjärnskador
  • rörelseskador
  • tidig uppföljning av ett riskbarns utveckling
  • muskelsjukdomar
  • rörelsestörningar.

Dessutom är Fyrsjukhuset hem för vår omfattande multidisciplinära rehabiliteringsklinik, som främst betjänar patienter med rörelsehinder, flerfunktionshinder och de som behöver akut rehabilitering. Vid Fyrsjukhuset finns också en poliklinik för funktionsstörningar hos barn. 

Hela vår enhet ansvarar också för grundutbildning i pediatrisk neurologi för vårdpersonal och för vidareutbildning. Till våra uppgifter hör dessutom ett mångsidigt undervisnings -, forsknings - och utvecklingsarbete inom barnneurologi.

Patienterna kommer till oss med en läkares remiss.

Vi är en del av ÅUCS barn- och ungdomskliniken, inom serviceområdet för barnneurologi.

För att förbättra och utveckla vår verksamhet önskar vi respons på den vård barnet fått.

Undersökningsperiod

Barnets utveckling och dess specifika egenskaper bedöms av ett multidisciplinärt team. Rehabiliteringsundersökningen omfattar en bedömning av barnets helhetssituation av barnets egenvårdare, läkare och rehabiliteringshandledare. Dessutom bedöms barnets utvecklingsförmåga och funktionsförmåga av specialister inom olika utvecklingsområden, såsom talterapeut, psykolog, ergoterapeut och fysioterapeut. I slutet av undersökningsperioden hålls ett diskussionsmöte med familjen för att sammanställa synpunkter på barnets rehabiliteringsbehov.

Åtgärderna för att stödja barnets utveckling, såsom terapirekommendationer, hjälpmedel och social rehabilitering, antecknas i rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringsplanen gäller enligt överenskommelse 1–3 år. Barnets rehabilitering utvärderas på nytt genom uppföljningsbesök, som ordnas till exempel på ÅUCS barnneurologiska enhet, hälsocentralen i barnets hemkommun eller rådgivningen i specialvårdsdistriktet.

Sjukhus