Hoppa till huvudinnehåll

Pediatrisk neurologi utvecklingsneurologisk mottagning, U-sjukhuset

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Kinakvarngatan 4-8
Åbo
Ingång A, 5. våning.

Postadress

PL 52
20521 Åbo

Öppettider

må–to 8.00–16.00
fr 8.00–14.00

Telefon tider

Avbokningar och ombokningar som gäller samma dag

må–fr 8.15–8.30

Icke-brådskande ärenden

må–fr 13.00–15.00

Konsultationsnummer för yrkesverksamma neuropsykologer

Telefon, Konsultationsnummer för yrkesverksamma neuropsykologer: 050 407 9096
on 8.00–9.30

På kliniken för barnneurologi på Fyrsjukhuset undersöker och behandlar vi barn som har diagnostiserats eller misstänks ha en neurologisk sjukdom eller en betydande försening i utvecklingen.

På avdelningen för pediatrisk neurologi ansvarar vi för diagnos och etiologisk diagnos av utvecklingsstörningar (utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, grav språkstörning, uppmärksamhetsstörning och inlärningssvårigheter) samt för planering och övervakning av tidig rehabilitering.

Vår uppgift är också att konsultera, koordinera regionalt samarbete och utbilda de arbetsgrupper och experter som arbetar med utvecklingsutmaningar hos barn och ungdomar inom primärvården i Sydvästra Finlands välfärdsområde.

Hela vår enhet ansvarar också för barnneurologiska konsultationer för andra enheter på ÅUCS barn- och ungdomskliniken och för rehabilitering av akut skadade barn på sjukhuset.

Patienterna kommer till oss med en läkares remiss. Vi är en del av ÅUCS barn- och ungdomsklinikeninom serviceområdet för barnneurologi.

För att förbättra och utveckla vår verksamhet önskar vi respons på den vård barnet fått. 

Undersökningsperiod

Barnets utveckling och dess specifika egenskaper bedöms av ett multidisciplinärt team. Rehabiliteringsundersökningen omfattar en bedömning av barnets helhetssituation av barnets egenvårdare, läkare och rehabiliteringshandledare. Dessutom bedöms barnets utvecklingsförmåga och funktionsförmåga av specialister inom olika utvecklingsområden, såsom talterapeut, psykolog, ergoterapeut och fysioterapeut. I slutet av undersökningsperioden hålls ett diskussionsmöte med familjen för att sammanställa synpunkter på barnets rehabiliteringsbehov.

Åtgärderna för att stödja barnets utveckling, såsom terapirekommendationer, hjälpmedel och social rehabilitering, antecknas i rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringsplanen gäller enligt överenskommelse 1–3 år. Barnets rehabilitering utvärderas på nytt genom uppföljningsbesök, som ordnas till exempel på ÅUCS barnneurologiska enhet, hälsocentralen i barnets hemkommun eller rådgivningen i specialvårdsdistriktet.

Sjukhus