Hoppa till huvudinnehåll

Epilepsi hos barn

Nyckelord:

Epilepsi innebär tendens att upprepat få epileptiska anfall utan särskilda provocerande faktorer. Hos barn kan epilepsi bryta ut i vilken ålder som helst. Barn i olika åldrar har olika slags epileptiska symtom.

Lapsi ja hoitaja keskustelevat.

Misstanke om epilepsi, noggrannare typbestämning av epilepsi och behandling av epilepsi hör till specialistläkare inom barnneurologi.

Upp till över hälften av dem som insjuknat i epilepsi som barn kan bli av med epilepsin och växa upp till fullt friska vuxna. Å andra sidan kan epilepsin för en liten del av barnen utgöra ett svårt problem som det är svårt att hitta lämplig behandling för.  Epilepsi kan även vara ett symtom på mångfacetterade neurologiska problem hos barnet, och det kan ibland förekomma utvecklingsfördröjning i samband med den.

Behandlingen av barn som har epilepsi baseras på rekommendationen i God medicinsk praxis som skrivits av experter.

Läkemedelsbehandling har en central position i behandlingen av epilepsi hos barn. Även en god vårdkontakt och en förstående och stödande omgivning är viktiga för barnet. I vissa fall av svår epilepsi kan s.k. modifierad Atkins-dietbehandling vara lämplig, och även vi på ÅUCS har goda erfarenheter av denna.  Behandlingen påbörjas på sjukhuset i nära handledning av näringsterapeut och specialistsjukskötare.

Till uppföljningen av barn med epilepsi hör bedömning av helhetsutvecklingen och vid behov påbörjande av olika slags habiliterande stödåtgärder.

Enheter

Barnneurologiska polikliniken, Fyrsjukhuset

På kliniken för barnneurologi på Fyrsjukhuset undersöker och behandlar vi barn som har diagnostiserats eller misstänks ha en neurologisk sjukdom eller en…

Pediatrisk neurologi utvecklingsneurologisk mottagning, U-sjukhuset

På kliniken för barnneurologi på Fyrsjukhuset undersöker och behandlar vi barn som har diagnostiserats eller misstänks ha en neurologisk sjukdom eller en…

Barnneurologiska polikliniken, Tallbacka

Den pediatriska neurologiverksamheten i Tallbacka riktar sig främst till barn och ungdomar från Åbo som behöver specialiserad pediatrisk neurologisk vård…