Hoppa till huvudinnehåll

MS-sjukdom och andra neuroimmunologiska sjukdomar

Nyckelord:

I Egentliga Finland svarar vi för diagnos och behandling av multipel skleros (MS) och andra inflammatoriska autoimmuna sjukdomar i nervsystemet.

Till de neuroimmunologiska sjukdomarna i det centrala och det perifera nervsystemet hör:

  • multipel skleros (MS)
  • myastenia gravis
  • akut polyradikulit (Guillain-Barrés syndrom)
  • kronisk polyradikulit CIDP
  • neurosarkoidos

Vi behandlar patienter med MS och andra neuroimmunologiska sjukdomar på alla Neurocentrets polikliniker på ÅUCS. Diagnostiken och behandlingen av myastenia gravis har centraliserats till neurologiska polikliniken på ÅUCS stamsjukhus (U-sjukhuset). Behandlingen av akut polyradikulit det vill säga inflammation i nervrötterna (Guillain-Barrés syndrom) är jourbehandling och beroende på symptomens svårighetsgrad behandlar vi akut polyradikulit på Neurocentrets vårdavdelning (TA5), enheten för intensivövervakning på avdelningen för neurokirurgi (TF3) eller intensivvårdsenheten. Ett försämringsskede av myastenia gravis kan också kräva behandling på vårdavdelning eller intensivvård.

MS-sjukdom

Enheter

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurologiska vårdavdelningen

På neurologiska vårdavdelningen undersöker och vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar och symtom. På avdelningen sköter vi patienter bl.a…

Neurocentrum poliklinik, Åbolands sjukhus

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurocentrum poliklinik, Loimaa

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Loimaaområdet.